Nawigacja

Ekopracownia Aktywna Tablica

Projekty

Ekopracownia

9 lutego w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie pracowni  przyrodniczej utworzonej w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia". Pracownia została wyposażona w meble, sprzęt multimedialny oraz pomoce naukowe i dydaktyczne dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 37000 zł, a także środkom otrzymanym od Gminy Łęczyca, Rady Rodziców oraz sponsorów indywidualnych w wysokości 5000 zł. Pani dyrektor Marzena Kowalczyk powitała przybyłych gości w osobach między innymi  Ks. Proboszcza Ireneusza Cieślaka, Wójta Gminy Łęczyca Jacka Rogozińskiego, Pana Wiesława Łukomskiego Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi oraz dyrektorów szkół podstawowych Gminy Łęczyca, przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli, uczniów i pozostałe osoby, które swoją obecnością uświetniły to wydarzenie. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie nowo powstałej pracowni dla rozwoju szkoły i podziękowała licznym sponsorom.

Uroczyste otwarcie ekopracowni poprzedziła część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu. Młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem wcielili się w swoje role przekonując publiczność do życia w zgodzie z przyrodą. Po występach dzieci nadszedł czas na przecięcie symbolicznej wstęgi.

Uczniowie wyświetlili krótką prezentację dokumentującą działania szkoły podejmowane w ramach edukacji ekologicznej. Następnie głos zabrał przedstawiciel WFOŚiGW w Łodzi- pan Wiesław Łukomski, który przybliżył zebranym działalność Funduszu zmierzającą do wzrostu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej poprzez dotowanie najlepszych projektów i programów edukacyjnych. Wójt Jacek Rogoziński pochwalił zaś poziom artystyczny występów dzieci i wymienił zadania, jakie Gmina podejmuje w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Na koniec goście obejrzeli pomoce naukowe i dydaktyczne, w które wyposażona została pracownia.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu
    Siedlec 16a
    99-100 Łęczyca
  • 24 721-14-27

Galeria zdjęć